I Danmark Er Jeg Født (Dronningens 40års regentsjubilæum, 14. Jan. 2012)